Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1C
00180 Helsinki, Finland
+358 9 241 5335 

Avoimet valmennukset


15.-16.9.2014 lähivalmennus 29.9.2014 virtuaalisesti 3 tuntia
Muutos tarkoittaa prosessia, jossa jokin tulee toisenlaiseksi kuin se oli ennen. Onnistuakseen muutos vaatii osallistamista ja siinä on aina kolme vaihetta: selkeytys, ratkaisut ja toimenpiteet. Näiden lisäksi muutokseen kuuluu vastarinta. Kaikki vaiheet ovat tärkeitä eikä mitään vaihetta voi sivuuttaa.  Muutosagenttivalmennuksessa Grape tarjoaa parhaat työkalut muutoksen ymmärtämiseen,...


Mitä me teemme?


Grape People on kumppanisi organisaation kehittämisen hankkeissa ja valmennuksissa.Fasilitaattorimme ovat asiantuntijoita organisaation kehittämisen hankkeiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja osallistavissa ryhmäprosesseissa. Opetamme myös asiakkaitamme fasilitoimaan näitä prosesseja itse.

Lue lisää >


Tarinoita asiakkailta

Laatukeskus Excellence Finland
..."Fasilitointivalmennusta pidetään koko porukassa parhaana mitä ovat kokeneet vuosikymmeniin ja kaikki olivat tyytyväisiä. Usein kysellään koulutuksen vaikuttavuuden perään, Grape Peoplen fasilitointivalmennuksen vaikuttavuus oli välitön..."

Lue lisää Tarinoita asiakkailta >

Ihmisiä

Helena Wiljander,
Pitkäjänteinen uudistuja ja uudistaja

Helenan tehtävänä on tuoda fasilitoinnista ja onnistuneista prosesseista yrityksellesi..."